Aktieägarförmåner

Att investera på börsen har varit en bra investering på lång sikt. De stora aktieindex har stigit över tid i alla utvecklade länder och många aktier har över tid ökat i värde.

Men det kan finnas andra fördelar med att vara aktieägare än en potentiell värdeökning av aktien.

Dels kan man få utdelning på sina aktier i vissa bolag. Det handlar helt enkelt om att bolaget delar ut en del av vinsten till sina aktieägare. Därför är det oftast bolag med vinster och lång historik som har aktieutdelningar.

Vissa aktier har även andra aktieägarförmåner som t.ex. rabatter. Ofta ska man inte grunda sitt beslut bara utifrån detta då aktieägarrabatten ofta är relativt liten jämfört med skillnaden i värdeökning eller utdelning mellan dåliga och bra bolag, men om man ändå ska köpa aktier inom en viss bransch och man finner någon aktie med aktieförmåner som är bra kan det bli en extra fördel med aktieköpet.

Men om aktien med förmånen minskar i värde eller ökar mindre än jämförbara aktier är det ofta bättre att köpa en aktie som ger bättre avkastning men sådant är naturligtvis svårt att veta i förväg.

Man kan titta på aktiestatistik för att bedöma värderingen för olika aktier.

Det finns dock risker med aktiesparande då historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och på kort sikt kan aktier minska kraftigt i värde.

inkomsten.se finns fler artiklar om aktier och privatekonomi.