Är du i behov av skatterådgivning?

Artikeln är ett betalt samarbete med Causey Westling

De absolut flesta privatpersoner behöver inte tänka på någon form av skatteplanering eller finansiell planering i sin vardag, eftersom detta i princip sköts automatiskt genom olika skattesystem. Dock finns det hos vissa personer ett konkret och faktiskt behov av att just kunna planera sina skatteutgifter. Dessa personer kan vara absolut beroende av att få tillgång till en god skatterådgivning från en seriös skatterådgivare. 

Vem behöver skatterådgivning?

Skatterådgivning är kanske framförallt aktuellt för den som driver ett företag där antingen företaget behöver skatterådgivning och/eller även ägarna till företaget i fråga. Det är ganska sällan just privatpersoner behöver denna formen av ekonomiska rådgivningstjänster, utan de flesta kunderna brukar vara företag och föreningar.

Det är nämligen på det viset att just skatter av olika slag är en av de absolut största kostnaderna inom ett företag, vilket gör att dessa bör skötas och betalas korrekt och hållas så låga eller exakta som möjligt för att företaget ej skall riskera att gå med förlust eller tvingas till konkurs. Det är tyvärr inte ovanligt att företag betalar in för mycket i skatt eftersom man inte har koll på hur skattelagstiftning och lagar fungerar.

Hur fungerar skatterådgivning

Den som är i behov av skatterådgivning vänder sig i första hand till en skattebyrå eller någon form av ekonomisk rådgivningsbyrå där det arbetar specialiserade skatterådgivare. Dessa personer innehar oftast en examen i ekonomisk juridik och skattejuridik. 

Rådgivningen är anpassad helt efter dig som kund och vilka behov du har i ditt företag eller som privatperson. En skatterådgivare kan arbeta nära din bokföringsbyrå eller din revisor för att kunna agera.

En skatterådgivare ser över din verksamhet och dina skatteutgifter samt hittar lösningar för hur du skall kunna minska dina skatteutgifter genom att se över hur verksamheten kan bedrivas på ett smartare sätt gällande inbetalningar av skatt, olika typer av avdrag och nyttjande av periodiseringsfonder och liknande instrument.  

Framförallt kan en skatterådgivare vara behjälplig i att förstå det komplexa skattesystem vi innehar i Sverige. Särskilt svårt kan det bli om man till exempel handlar med företag utomlands eller erhåller kapital från andra länder. 

Blir mina skatteutgifter garanterat mindre

Egentligen kan man säga att skatterådgivarens främsta roll är att se till att du betalar rätt skatt och inte för mycket (vilket många gör). Målet är inte i sig att just du eller ditt företag på något sätt skall “komma undan” med att betala skatt som staten har rätt till. Betalar du redan den skatt som du faktiskt är ålagd att betala kan man inte sänka skatten, däremot om du betalar för mycket så är detta möjligt.