Christian Lagström

Tidningsredaktör och medieentreprenör

Christian Lagström

Christian Lagström har under den större delen av sitt vuxna liv varit entreprenör inom marknadsföring och digital media. Han har ett stort intresse för ekonomi och entreprenörskap och har varit drivande i olika företagsprojekt sedan 20 års ålder. 

I dag består hans huvudsakliga syssla av att vara redaktör för tidningarna Fordon och Finans samt Ekonomitidningen som båda publiceras på webben. Det stora intresset av att skriva och författa har han med sig i yrket och han agerar även som skribent.

Lagström är utbildad inom pedagogik och didaktik på Uppsala Universitet, samt inom historia på Stockholms Universitet. Han är även utbildad Kriminalvårdare, vilket har givit honom specialkunskaper inom ämnen som säkerhet, fångvård och kriminalitet.

Andra starka intressen är konst i form av musik, film och författande, vilket upptar en stor del av hans fritid. Christian har såväl skrivit böcker, manus för film och sångtexter samt uppträder ibland som trubadur.

Christian Lagström på Linked In