Flytta ditt företag snabbare, smartare och mer ekonomiskt

ARTIKELN ÄR EN ANNONS

Många företag behöver någon gång flytta till andra typer av lokaler. Det kan i bästa fall handla om att företaget behöver expandera och skapa utrymmen för ökad personal, eller i andra fall att företaget behöver mindre lokaler på grund av minskade orderingångar och nedskärningar. 

Företagsflyttar kan även vara nödvändiga om företaget införskaffar andra typer av inventarier som kräver andra typer av utrymmen för att kunna få verka. Ja, för en flytt av ett företag kan det helt enkelt finnas många olika anledningar.

Några tips inför en flytt

När man skall flytta till nya företagslokaler kan det vara bra att förbereda flytten så noggrant som bara är möjligt, för att inte orsaka förseningar och problem. Detta kan i värsta fall resultera i ökade kostnader och minskade intäkter. En flytt bör därav vara planerad och strukturerad för att ske på ett smidigt sätt och minsta friktion i företagsfinanserna. Nedan kommer några handfasta råd.

Börja packa i tid

Att förbereda flytten är viktigt för att det skall ske så friktionsfritt som möjligt. Börja helt enkelt att förbereda flytten i tid och inte i sista sekund. Packa och markera vad som skall flyttas och vart.

Ta inte med inventarier som ej behövs

Flytta endast det som är nödvändigt! Detta blir ett utmärkt tillfälle att rensa ut och göra sig av med överblivet kontorsmaterial, kontorsmöbler och inventarier som bara samlar damm. 

Markera och sortera

Markera och sortera ert företags inventarier noggrant, så blir det enklare då ni skall packa upp sakerna. Markera även varit i er nya lokal sakerna skall vara eller vem sakerna tillhör. En god trukturt gällande detta underlättar vid flytten och minskar problem.

Skall företaget anlita en flyttfirma?

Att anlita en flyttfirma är självfallet en god idé om man på egen hand inte vill flytta möbler, inredning och andra inventarier. Flyttfirmor har ofta goda kunskaper i hur en flytt enklast kan ske och kan hjälpa ditt företag att flytta smidigare till en rimlig kostnad. Det kan vara skönt att ägna sig åt företaget och inte själva flytten  vid en företagsflytt till nya lokaler.

Flytta företaget mellan olika länder

Skall du till exempel flytta ditt företag mellan olika länder är det alltid en god idé att anlita en väletablerad flyttfirma. Dessa har ofta kunskaper om flytt som skall transporteras mellan de olika länderna och regler kring transporter. Det kan vara bra att ta reda på vad ordet flyttfirma heter på det språk man talar i landet man avser att flytta till för att kunna söka efter det på Google och få information. Skall du till exempel söka efter flyttfirmor i Finland kan det helt enkelt vara bra att veta att det heter “muutto firma”.

En företagsflytt mellan olika länder kan även innebära logistiska problem och kunskaper om magasinering, vilket en flyttfirma även där ofta har kunskaper om hur det går till.