Hur fungerar det med mäklararvode och vilka typer av arvoden finns det?

Artikel i samarbete med MäklarOfferter Sverige AB

När du skall sälja en fastighet, villa eller bostadsrätt är det allt som oftast en fördel att vända sig till en etablerad och välrenommerad mäklare för att få objektet sålt på ett för dig fördelaktigt sätt. Mäklaren är en garant för att din bostad eller ditt fritidshus säljs på ett korrekt sätt rent juridiskt, samt att du som säljare kan få ett så bra pris som möjligt. Att anlita en mäklare brukar helt enkelt vara lönsamt och tryggt!

Eftersom mäklaren såklart inte arbetar gratis med att utföra ett mäklaruppdrag tar dem ut ett så kallat mäklararvode som en betalning för det förmedlande uppdraget att sälja ditt objekt. Arvodet kan skilja sig åt mellan olika mäklare beroende på vilket typ av objekt du säljer samt om mäklaren använder sig av ett fast eller rörligt arvode.

Olika typer av mäklararvoden och provisioner

I regel kan man säga att det finns tre typer av arvodesmodeller som svenska mäklare använder sig av. Ibland kan dessa arvodesmodeller även kombineras i viss utsträckning. Det är viktigt att veta hur arvodet är utformat innan man skriver på ett avtal om försäljning, så att man är på det klara med den totala prisbilden. 

Tänk på att du alltid kan förhandla om arvodet med mäklaren, vilket många tyvärr verkar glömma att man kan göra.

Rörligt mäklararvode

Det rörliga mäklararvodet med en fast procentsats är en av de vanligaste typen av mäklararvode som nyttjas av mäklare i Sverige. Rörligt mäklararvode med fast procentsats innebär att man på förhand bestämmer en viss procentsats som mäklaren skall få i provision på försäljningspriset av objektet som skall säljas. Normalt förhandlar man fram en viss procentsats eller blir erbjuden en viss procents som mäklaren önskar i provision. Normalt ligger provisionen mellan 2-8% av objektets försäljningspris.

Detta innebär att om du säljer en villa för 1000 000 SEK och har fått ett mäklararvode med fast ränta på 5% kommer du att betala 50 000 SEK i provision till mäklaren vid en försäljning.

Fast mäklararvode

Ett fast mäklararvode är helt enkelt ett fast pris som du som försäljare och mäklaren har kommit överens om skall utgå. Priset är detsamma oberoende av hur mycket objektet säljs för. Detta kan vara bra för dig som önskar att veta exakt vad kostnaden kommer att bli vid en försäljning. 

Denna metod är absolut vanligast då man säljer fastigheter eller bostadsrätter där värdet är lite lägre och understiger ett visst belopp. Skall du kanske sälja ett litet fritidshus för 150 000 SEK kanske det inte är motiverat för mäklaren att ta ett rörligt arvode eftersom det då skulle bli för lågt för mäklaren och ej lönsamt. I dessa fall brukar man i stället förhandla fram ett fast pris.

Arvodestrappa

Arvodestrappan är idag den vanligaste typen av mäklararvode i Sverige och nyttjas framförallt i större städer där objekten ofta säljs för lite högre värden. Arvodestrappan fungerar på det viset att mäklaren får en mindre fast procentsats i arvode upp till ett viss förutbestämt belopp. Om försäljningspriset går över det bestämda beloppet får mäklaren ett högre arvode och provision på en högre procentsats av det totala försäljningspriset.

Genom att använda sig av en arvodestrappa sporras mäklaren att få upp priset på objektet och verka för att få ut ett så högt slutpris som möjligt för att öka sin egen provision och vinst.