Hur fungerar ett företagslån och vilket lån skall jag välja till mitt företag?

Ett företagslån är någonting som de flesta företag, eller företagare någon gång måste ta för att kunna bedriva sin verksamhet. Många gånger är ett företagslån den första transaktionen som sker i ett bolag eftersom man behöver startkapital genom lån till företaget innan verksamheten kan startas upp. 

Det finns ett flertalet olika typer av företagslån att tillgå på den svenska marknaden som innehar olika funktioner för bolaget. Du kan till exempel ta ett lån för att starta verksamheten, (uppstartslån) löpande lån för att öka likviditeten (kreditlån), eller ett investeringslån för att utvidga verksamheten eller köpa nya inventarier. Det finns helt enkelt en uppsjö av olika lån och krediter som företagen kan nyttja för verksamheten. Upplägg av lån, kostnader samt löptider skiljer sig därav mellan de olika lånen och dess syften. 

Företagslån kan även skilja sig  beroende på vilken bolagsform som du innehar. Till exempel kan ett företagslån till aktiebolag skilja sig kraftigt i pris gällande ränta och uppstartsavgifter jämfört med ett lån till en enskild firma.

Investeringslån eller företagslån

I de flesta fall lånar man som företag pengar för att man behöver vidga sin verksamhet eller inhandla nya inventarier, fastigheter eller fordon till sin verksamhet. Hos många banker kallas därför företagslån just för investeringslån, eftersom kapitalet har till syfte att investeras i tillgångar och inte i tjänster eller löpande utgifter. Däremot finns det ingenting som säger att du inte kan nyttja ett företagslån till just det. Banken brukar dock vara noggranna med att fråga vad pengarna skall användas till eftersom det kan bedömas avgöra säkerheten för lånet.

Ett regelrätt företagslån kräver någon form av säkerhet för banken  i form av aktier, tillgångar, varulager eller fastigheter. Ofta kräver banken även att företaget kan göra en egen insats i investeringen som skall utföras. Banken lånar inte gärna ut hela kostnadsbeloppet, utan ser helst att företaget kan gå in med eget kapital genom någon form av kontantinsats.

När du ansöker om ett företagslån kommer banken att kontroller att ditt företag är kreditvärdigt och att du kan erbjuda den säkerhet som behövs för att kunna låna pengar. Därefter kommer du att få erbjudande om hur mycket du ges möjlighet att låna och till vilken ränta. Löptider brukar kunna förhandlas fram efter dina förutsättningar. Banken tjänar på långa löptider eftersom de då kan få mer betalt i ränta och avgifter för lånet.

Företagslån utan krav på säkerhet

Om ditt företag behöver ta ett lån men inte har tillgång till att ge banken säkerhet för lånet kan man ta ett företagslån utan krav på säkerhet. Detta fungerar i praktiken som ett blancolån som ofta är en låneprodukt som figurerar på den privata marknaden. Det är dock viktigt att veta att om du tar ett företagslån utan säkerhet på ditt företag så är det ändå du som privatperson som kommer att vara betalningsskyldig och stå för lånet. 

Företagslån utan säkerhet används oftast som ett snabblån för att få likviditet i ett företag och innehar oftast kortare löptider och betydligt högre kostnader än vanliga företagslån med säkerhet.