Hur höjda räntor kommer att påverka dig 

Höjda räntor och inflation är ett faktum idag i Sverige. Men vad för effekt har egentligen inflation och räntorna på samhället? I denna artikel går vi igenom hur bland annat din disponibla inkomst och din reallön påverkas av den ekonomiska situationen vi befinner oss i just nu.  

Minskad reallön  

Den största effekten av den utmanande ekonomiska miljön som råder i Sverige just nu är att reallönerna minskar. Reallöner syftar på skillnaden mellan inflation och löneutveckling.  

Anledningen till att lönerna inte kan höjas i samma grad som inflationen grundar sig i att det är risk för en för hög inflation under en lång tid framöver. Om löntagare skulle bli kompenserade med stora löneökningar kan Riksbanken behöva höja ränta ytterligare. Något som skulle leda till ännu dyrare räntor på bolån och bostadspriser som fortsatt sjunker.   

Enligt Konjunkturinstitutet är värdet på svenskarnas lön just nu samma som under 2015 och mer än 7 års reallöneökningar har tappats. De minskade reallönerna verkar inte bara vara ett tillfälligt fenomen. KI spår nämligen i en lönebildningsrapport att reallönerna i Sverige inte kommer återhämta sig förens 2006. 

Minskad disponibel inkomst 

Den rådande inflationen beror till stor del beror på höjda energipriser. Det är oundvikligt att inte nämna disponibla inkomster när man pratar om elkrisen och de konsekvenser den har gett det svenska samhället. När mer pengar krävs för att betala för el kommer det finnas mindre pengar för dig som privatperson att konsumera andra saker eller för att spara undan pengar.   

Det är dock möjligt att hushållens disponibla inkomst inte kommer falla lika mycket som reallönerna. Det gäller dock då att de svenska hushållen blir kompenserade för de höga el kostnaderna under hösten och som fortsatt förväntas under vintern.  

Påverkan är inte lika stor i hela samhället  

Samtidigt som stora delar av samhället påverkas av den ekonomiska situation som Sverige befinner sig i finns det fortfarande några industrier som inte påverkas lika mycket. Bland annat långsiktiga fastighetsbolag och online casinon tenderar att inte få negativa resultat av inflationen eller höjda räntor.  

Just online casinon är en spännande bransch på så vis att den inte tycks påverkas av vad som sker i resten av samhället. Vid oroliga tider kan till och med intresset för att spela casino på nätet öka, speciellt på utländska casinon. (Läs mer om detta på nyacasinoutanlicens.net).  Detta framgick bland annat under Corona pandemin. Enligt Folkhälsomyndigheten så ökade spelproblemen i vissa grupper under pandemin.  

Ett ökat spelade trots ekonomiska oroligheter kan handla om en önskan om att vinna stort för att ta sig ifrån eventuella svårigheter med sin ekonomi. Det kan även handla om att vilja ta en paus från verkligheten och således använda det som en form av underhållning. Oavsett anledning till att folk spelar är det tydligt att intresset för online casinon inte minskar, trots inflationen.  

Sammanfattning  

Höjda räntor och inflation påverkar hela samhället, även på individnivå. Trots den stigande inflation och räntehöjningar kan man inte förvänta sig några höjda löner. Minskade reallöner, bolåneräntor som stiger och fallande bostadspriser är bara några av de effekter som de höjda räntorna och inflationen leder till.