Investera i en skogsfond

Intresset för att investera i skog växer, såväl via köp av aktier i skogsbolag, samt med köp av privata skogsfastigheter. Även intresset för skogsfonder ökar hos institutionella placerare som till exempel i fonden Silvestica Green Forest AB skapad av SEB. Ett relativt nytt alternativ för dig som privatperson och vill investera i skog är Skogsfond Baltikum. De flesta skogsfonder som drivs är nämligen framtagna uteslutande för institutionella placerare och ej till för privatpersoner. Genom Skogsfond Baltikum får du som privatperson möjlighet att faktiskt investera i en skogsfond med fokus på att specifikt äga och förvalta skog.

Vad är Skogsfond Baltikum?

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en alternativ börshandlad investeringsfond med fokus på att förvärva, förvalta och avyttra skog i baltikum. Skogsfond Baltikums A-aktie noterades på NGM Nordic AIF i juni 2019. Genom att köpa andelar får du en attraktiv och tydlig exponering mot skog som investering.

Bolaget innehar i dagens läge ungefär 7000 hektar skogsfastigheter i baltikum, med störst fokus på Lettland. Affärsidén är i grunden mycket enkel. Att förvärva kvalitativ skogsmark till ett betydligt billigare pris än i Sverige och kunna förvalta och avyttra skogen till en så hög avkastning som möjligt. Just skog i baltikum är det betydligt billigare att köpa än skog i Sverige på samma breddgrad, vilket bidrar till att en väl konsoliderad och välskött skogsportfölj i kan säljas för ett attraktivt pris till Svenska och nordiska skogsbolag. Målet är att skapa en genomsnittlig avkastning på 7-9 % årligen.

Fonden har en tydlig och utstakad strategi. Man avser att under perioden 2019 – 2022 fokusera på att förvärva skog, 2022-2025 förvalta och utveckla skogen, och 2026 avyttra hela skogsportföljen. Genom denna utstakade process får du som investerare en god möjlighet att planera din investering med en given tidshorisont. 

Varför investera i baltisk skog?

Skog som investering har visat sig vara lönsamt och tryggt som investering under otroligt lång tid. Det finns ett värde i att äga skog eftersom den hela tiden växer, och på det sättet kan skapa en automatisk värdeökning. Tydliga globala megatrender tyder även på att skogsråvara kommer att användas i ökad utsträckning för att minska användandet av olja, plast, betong och fossila bränslen. Globalt sett ökar efterfrågan på kvalitativ skogsråvara, trä och massa. Genom att investera i skog får du en mer diversifierad investeringsportfölj och en relativt trygg och säker avkastning i förhållandet till risk.

Den baltiska skogen kostar så lite som en femtedel av svensk skog på samma breddgrad, vilket gör att du kan komma åt skog till otroligt bra pris i dessa områden kring Östersjön. Den som kan förvalta skogen rätt och skapa en sammanhängande konsoliderad skogsportfölj kan sedan sälja den till ett attraktivt pris för svenska, nordiska eller europeiska skogsbolag eller investerare.