Investera i skogsaktier och skog

Disclaimer: Detta är en personlig analys av svenska skogsbolag och dess företagsmässiga, samt ekonomiska utveckling långsiktigt. Texten är inte utformad som någon personlig rekommendation eller rådgivning.

Skribent: Christian Lagström, Redaktör Ekonomitidningen

För lite mer än två år sedan (5 mars 2019) skrev jag en bolagsanalys gällande skogsbolaget SCA till bloggen Skogsindustri, där jag starkt framhävde fördelen med att äga aktien, samt investera i svenska skogsbolag i stort. 

SCA B hade då ungefär kursen 83,50 SEK (4 mars 2019 SCA B 83,48 SEK), och enligt mig var det extremt lågt värderat med tanke på den utveckling som borde vänta skogsbolag i allmänhet och värdet på SCA som bolag i synnerhet. I dag då denna artikel författas (27 augusti 2021) står aktien i ca 156 SEK. En värdeökning på närmare 88% på lite mer än två år (30 månader).

Jag tror fortfarande på skogsbolagens utveckling och framväxt, samt att utdelningar såväl som aktiekurser kommer att kunna växa de närmaste 20-30 åren, detta även om vi skulle få konjunkturnedgångar och finanskriser under denna tiden. Läs varför i denna artikel!

Material, produkter och varor byts ut och detta till skogsbolagens fördel

Klimatkrisen kommer att få kosta pengar, extrema mängder pengar då stater, EU och FN kommer att tvinga stater, företag och konsumenter till förändring. Detta är en global megatrend som kommer att genomsyra många branscher i hela världen under en överskådlig framtid. De svenska skogsbolagen kommer att kunna vara en drivkraft och vinnare i denna långsiktiga trenden.

I en värld där allt fler material, produkter och varor kommer att skapas från skogsråvara kommer de svenska skogsbolagen kunna vara vinnare långsiktigt. Den svenska skogen växer och råvaran omhändertas på ett högst resurseffektivt och bra sätt för att få ut det mesta av den. Sverige är internationellt erkända för hög kvalitet på vår skogsråvara.

Den finns mycket starka politiska (och kapitalistiska) krafter som driver utbyte av produkter gjorda av plast, betong, olja och stål där produkterna kan frambringas av skogsråvara i stället. Vi har även en betydande produktion av bränslen där även skogsråvara och överskott från skogen kan ersätta det fossila bränslet med biobränsle.

Exempel på material och produkter som kan bytas ut till skogsråvara:

  • Plast
  • Betong 
  • Stål
  • Fossila bränslen

I en värld där klimatkrisen sätter en starkare prägel på företagens affärsidéer och agendan för hur produktionen skall drivas kommer skogsbolagen kunna vara i framkant för utvecklingen genom hållbar skog och utveckling av produkter från skogen.

Redan i dag ser vi en större efterfrågan på skogsråvara i byggsektorn, där intresset för att bygga kommersiella hus i trä ökar, samt från förpackningsindustrin. I takt med att allt fler handlar sina varor online kommer intresset för klimatsmarta förpackningar att öka i hela världen.

“Skogsindustrin genomgår en spännande förändring som drivs på dels av forskningen inom nya produkter som man kan frambringa med träfiber och massa som råvara och dels genom strängare krav i världen från stater, företag och myndigheter på mer klimatsmarta produkter och varor.” C.Lagström mars 2019.

Detta gällde för snart tre år sedan och gäller i högsta grad även idag och många år framöver. Därför tror jag på svensk skog, skogsindustrin och svenska skogsbolag.

Bygga höghus i trä – är det möjligt?

Globala megatrender som gynnar skogsindustrin

E-handeln ökar i hela världen

I takt med att allt fler människor i  världen inhandlar sina varor från e-handlare, så ökar även efterfrågan på miljövänliga och klimatsmarta förpackningar. Förpackningsindustrin går troligen en mycket ljus framtid till mötes. Och förpackningen är självfallet gjord på klimatsmart kvalitetsråvara från skogen.

Utbyte av materialet plast

Plastförpackningar, plastpåsar, sugrör och andra produkter gjorda av plast kommer att bytas ut mot biologiskt nedbrytbart material från skogsråvara. I flera länder förbjuds nu olika typer av plastprodukter och detta kommer troligtvis kunna komma att bli standard.

Bygga i trä i stället för betong och stål

Intresset för att bygga hus och lägenheter i trä ökar över hela världen och troligen kommer denna trenden att kunna vara en framgångsfaktor för skogsindustrin. Bolag som Stora Enso ligger här i framkant med utvecklingen av korslimmat trä som kan nyttjas för kommersiell produktion av bostäder. “Det finns stor potential för trä som framtidens byggmaterial”, säger Karl-Henrik Sundström, koncernchef, Stora Enso. 

Biobränslen och biodrivmedel

Av den träråvara som inte kan nyttjas för industriellt bruk kan skogsbolagen tillverka biobränsle och biodrivmedel av ett flertalet olika slag. Biobränsle kan effektivt nyttjas som en klimatsmart lösning i stället för fossila bränslen. “Vårt långsiktiga mål är att producera 260 000 m3 biodrivmedel baserat på restprodukter från skogen, en volym motsvarande allt drivmedel till svenskt inrikesflyg.” Skriver SCA på sin hemsida.

Äga skog eller köpa skogsaktier 

Självfallet kan det finnas många fina fördelar med att äga skog direkt. Fördelar i form av att om du köper stora arealer kan inneha skogen som ditt arbete, nyttja skogen för jakt och rekreation samt tjäna en hacka om du avverkar skog. Däremot skall man ha i åtanke att äga skog kräver planering, ansvar och kapital. 

För gemene man är det kanske enklare att investera i ett antal utvalda skogsbolag. Då får du dels ett indirekt ägande i skog, samt fördelen av att bolaget förvaltar skogen. Du får även avkastning på de produkter som företagen producerar och säljer av själva skogsråvaran, vilket kan vara mycket lönsamt. Ett alternativ kan vara att investera i en skogsfond med ägande av skog.

På Stockholmsbörsen innehar vi i dagens läge fyra skogsbolag som äger skog samt producerar varor från skogen. SCA, Stora Enso, Holmen samt BillerudKorsnäs. Dessa företag äger och förvaltar skog i egen regi, samt producerar varor från skogen. 

Det finns även företag som i viss utsträckning kan kallas träindustriföretag som nyttjar skogsråvara för produktion, men ej äger egen skog i stor utsträckning. Där hittar vi företag som Rottneros och Bergs Timber.

Fyra skogsbolag att investera i

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 

En jätte gällande skogsindustri i Sverige och Europa. SCA är utan tvekan norra europas största privata skogsägare med  2,6 miljoner hektar skogsmark och är en etablerad industri med fokus på skogen. Köper du aktier i detta bolag är du hårt exponerad mot skogssektorn och ägande av skog. Företaget fokuserar på trävaror, pappersmassa, förpackningar och förnybar energi.

Stora Enso Oyj

Stora Enso är ett Svensk-Finskt globalt företag som har sitt huvudkontor i Helsingfors. Företaget är även noterat på Stockholmsbörsen. Företaget fokuserar på biomassa, träprodukter och papper. Bolagets historia går tillbaka till kopparbrytningen i Falu gruva som finns dokumenterat redan 1288. Stora Enso innehar stora arealer av skog som hanteras i egen regi, ca 1,5 miljoner hektar skogsmark. Företaget agerar globalt och finns i fems världsdelar. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder.

Holmen AB

Holmen är ett anrikt skogsbolag sprunget ut det som fram till 2000 hette Mo och Domsjö AB som etablerades redan 1873. Holmen äger och förvaltar 1 miljon hektar skog i Sverige. Koncernen består av fem affärsområden med olika inriktningar så som papper, kartong, sågade trävaror, skog och energi. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen och är ett stabilt bolag med en stark och långsiktig huvudägare.

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är ett relativt nytt bolag bildat 2012 genom en sammanslagning av de tidigare industriföretagen Billerud och Korsnäs. Företaget fokuserar på att ta fram smarta och miljövänliga förpackningar av papper och kartong till industrin inom mat och dryck, konsumentvaror och läkemedel/hygien produkter. Man har etablerat sig som ett förpackningsbolag med mycket hög innovationsnivå för att bidra klimatsmarta förpackningar.

Är det verkligen klimatsmart att hugga ner skog?

Den svenska skogsindustrin är mycket hårt kontrollerad genom miljölagar och skogsvårdslagar och drivs med tillväxt av skog och miljömedvetenhet i fokus. Den svenska skogen växer och vi har i dag ett betydligt större trädbestånd än vad vi hade för 100 år sedan. 

Alla företag som drivs av skogen är medvetna om att de behöver agera mycket långsiktigt och utöka sitt innehav, därav avverkar man inte mer än vad man kan producera nytt. Kärnan i skogsbolagens verksamhet är att skogen faktiskt växer. Genom en växande och välskött skog binds mer koldioxid, så dessa bolag bidrar faktiskt till klimatnytta trots att de avverkar skog. Hur avverkningarna sker kan dock diskuteras!

Som ett exempel kan nämnas att hela 10% av sveriges totala fossila utsläpp tas upp av enbart SCA skogsinnehav varje år!

För varje träd som huggs ned i Sverige planteras i snitt 2-3 nya träd.

Slutkommentar

Skogen har i århundraden varit en av kärnorna inom svensk industri. Genom anrika företag med hundratals år i verksamhet har vi en etablerad och kunskapsrik plattform att bygga på. Sverige har genom skogsindustrins forskning kunnat utveckla klimatsmarta produkter som bidrar till bättre miljö. Något som efterfrågas över hela världen.

Skogen som sådan är en god och växande investering, bolagen som äger skog har ett högst substansvärde som tryggar bolagets framtid.