Kondensator


Inom elektroteknik är en kondensator en enhet som lagrar energi i form av ett elektriskt fält. Den är sammansatt av två ledare separerade av en isolator, vanligtvis luft. Ledarna är vanligtvis metallplattor, och isolatorn är ett dielektriskt material som papper eller glas. Kondensatorer används i elektroniska kretsar för att lagra energi och för att filtrera bort oönskade signaler.

TME Electronic Components är en av de största tillverkarna av elektroniska komponenter i världen. Företaget grundades 1967 och har sitt huvudkontor i Singapore. TME tillverkar ett brett utbud av elektroniska komponenter, inklusive halvledare, motstånd, kondensatorer och induktorer. Företaget har en stark global närvaro, med tillverkningsanläggningar i Singapore, Kina, Malaysia och USA. TME är ett börsnoterat företag med ett börsvärde på över 5 miljarder dollar. Läs vidare om TME på tme.eu

Så fungerar kondensatorer: elektriska fält, dielektrikum

Kondensatorn är en grundläggande elektronisk komponent som lagrar elektrisk energi i ett elektriskt fält. Den enklaste formen av en kondensator består av två ledande plattor åtskilda av ett isolerande material som kallas dielektrikum. När en spänning appliceras på plattorna skapas ett elektriskt fält över dielektrikumet. Detta fält lagrar energi, som kan frigöras tillbaka till kretsen när spänningen tas bort.

Mängden energi som en kondensator kan lagra beror på flera faktorer, inklusive storleken på plattorna, avståndet mellan dem och typen av dielektriskt material. Generellt sett ger större plattor och kortare avstånd mer lagrad energi. Dielektrika med en högre dielektricitetskonstant (ett mått på deras förmåga att lagra elektrisk energi) ökar också mängden lagrad energi.

Kondensatortyper: elektrolytisk, keramik, film

En kondensator är en enhet som lagrar elektrisk energi i ett elektriskt fält. Den består av två ledare åtskilda av en isolator, kallad dielektrikum. Den enklaste formen av kondensator är en kondensator med parallella plattor, som består av två metallplattor åtskilda av ett dielektriskt material.

Det finns tre huvudtyper av kondensatorer: elektrolytiska kondensatorer, keramiska kondensatorer och filmkondensatorer.

  • Elektrolytiska kondensatorer är konstruerade med två aluminiumfolier åtskilda av en elektrolyt. De har hög kapacitet och används i strömförsörjning och elektronisk utrustning. Men de är också skrymmande och har en hög läckström.
  • Keramiska kondensatorer är gjorda av två lager av keramiskt material åtskilda av ett tunt lager metall. De har liten storlek och låg kostnad, men deras kapacitet är lägre än elektrolytiska kondensatorer.
  • Filmkondensatorer har ett tunt lager av polymerfilm lindat mellan två metallplattor. Den största fördelen med filmkondensatorer är att de är mycket små och kan användas på en mängd olika platser.

Du hittar flera olika kondensatorer på https://www.tme.eu/se/katalog/kondensatorer_26/