Krig och oroligheter – hur påverkar det e-handeln och andra marknader?

När kriget rasar i Ukraina, när coronapandemin fortfarande utsätter människor världen över för direkt eller indirekt fara och när klimatförändringarna får mer påtagliga konsekvenser är frågan hur det internationella ekonomiska systemet klarar sig. Hur påverkas e-handel av att oroligheterna i världen tar fart och vilka likheter finns det med andra ekonomiska marknader som också verkar digitalt?

Kriget i Ukraina har dominerats nyhetsflödet i Sverige och stora delar av västvärlden under mars månad. Det hemska lidandet i Europa har framkallat medmänsklighet runt om i massvis av andra länder, men samtidigt går livet vidare i befolkningar världen över. Människor ska gå till jobbet, människor ska ta hand om sin familj och människor surfar in på nätet för att göra stora delar av sin shopping.

E-handeln är en marknad som har vuxit otroligt på senare år och i takt med att digitaliseringen genomsyrat hela samhället har det varit naturligt för många att göra merparten av sina inköp digitalt. Numera är det många som aldrig besöker en mataffär längre. Nu kan man klicka hem sina välbehövliga matvaror direkt på internet och därmed undvika besväret med att behöva ta sig till en butik som säljer livsmedel.

I ett samhälle där e-handel nu är så noga integrerat med hela samhällskroppen och det liv som människorna valt att leva uppstår också en digital känslighet. Om det blir problem med internetuppkoppling eller hackerattacker kommer e-handelsmarknaden att påverkas. Samtidigt är hela världsekonomin också påverkansbar, exempelvis när det störtar ett krig i ett stort land i Europa.

Krig och oroligheter generellt kommer alltid att påverka ekonomiska marknader, men det är svårt att veta i vilken utsträckning och hur pass mycket. När det gäller kriget i Ukraina är både Ryssland och just Ukraina två stora exportörer av viktiga livsmedel som vete, något som har drivit upp priserna världen över. Det är ett konkret exempel på hur konflikter, krig och oroligheter kan få direkta ekonomiska konsekvenser.

E-handel med kläder dominerar stort

När det gäller e-handel är det som tidigare nämnts någonting som blivit en självklarhet för många människor i västvärlden. Det har möjliggjorts av stora tekniska innovationer och en digitalisering på ett högre samhällsplan. Utan de tekniska möjligheterna hade det naturligtvis inte varit möjligt med en ökad e-handel. Vidare hade det inte varit troligt om det inte vore för att västsamhällen i stort anpassat stora delar av samhällslivet till en digital värld.

Många olika branscher och marknader är stora när det gäller onlinehandel, men den allra största marknaden är fortfarande kläder. Det som tidigare var stora köpcentrum eller lokala klädbutiker är idag stora nätsajter som säljer kläder, och som ger sina kunder chansen att beställa hem stora beställningar, prova kläderna hemma och sedan själva ta valet om att skicka tillbaka kläderna eller köpa dem. Den flexibiliteten är önskvärd.

Det har också andra positiva konsekvenser för konsumenterna, som att priserna kan pressas på ett betydligt enklare sätt när omkostnaderna är färre. Det krävs inte lika mycket personal, det krävs ingen personal på obekväma arbetstider, det krävs inga dyra lokalhyror och allt annat som då kommer med att driva en klädbutik. Marginalen blir bättre för e-handelsbutiken, som då kan sälja kläderna billigare.

Restriktioner på casinomarknaden påverkar också

Krig och oroligheter har alltså konsekvenser på e-handel generellt, och inte minst klädmarknaden har fått vänja sig vid en orolig värld. Det gör att de ekonomiska resultaten kan variera kraftigt, inte minst när man samarbetar med klädföretag som exempelvis har produktion i drabbade länder.

Casinomarknaden med både svenska casinon och andra nätcasinon utan svensk licens är ett annat sådant exempel på marknad som kan påverkas av omkringliggande faktorer. Exempelvis infördes det under coronapandemin ytterligare restriktioner på den svenska spelmarknaden. Det försvårade för casinobolagen och drabbade i förlängningen också kunderna, vars önskade produkter försämrades.

Det går alltså aldrig att helt skydda sig mot utomstående faktorer, som ligger utanför ens kontroll. Det gäller oavsett om det är casinomarknaden, klädmarknaden eller någon annan form av e-handel som i dag är enormt stort världen över.