Låt er bostadsrättsförening skapa grönare el och bättre ekonomi

Denna artikel är ett betalt samarbete

Om er bostadsrättsförening har ambitioner om att skapa en elsäker framtid för föreningen där den gröna elen står i fokus, kommer man antagligen inte att kunna undvika att komma i kontakt med solceller och solenergi. Just denna formen av elframställning är den som växer snabbast just nu hos privatpersoner och företag i Sverige.

Detta sker självfallet i takt med att allt fler saker i samhället och infrastruktur i våran vardag är beroende av el såsom till exempel värmesystem och laddstolpar till bilar. Detta ökar behovet kraftigt av elektricitet i hela världen. Så självfallet även inom de svenska bostadsrättsföreningarna. Allteftersom vi lämnar det fossila bränslet ökar behovet av säker och tillgänglig grön elektricitet. Här kan en ekonomisk och miljömässig fördel finnas i att installera solceller i sin BRF.

Genom att installera solceller har man möjligheten att öka värdet på föreningen, samt ta tillvara på billigare och miljövänligare elektricitet, vilket gör att den totala driftkostnaden kan minska rejält. Detta är självfallet till nytta för alla i en bostadsrättsförening.

Att intresset för information om detta har ökat de senaste åren märker man direkt. Vid en snabb sökning på Google på just “Solceller BRF” kommer du att hitta massor av nyttig och uppdaterad information om ämnet.

Vad krävs för att installera solceller i en BRF?

Det absolut första man bör informera sig om, är om det är rimligt och möjligt att installera solceller på ett bra sätt på taket inom föreningen. Kartlägg helt enkelt förutsättningarna innan ni kör igång. Det brukar dock inte vara några större problem eller åtgärder som behöver vidtas för att kunna installera solceller, men det kan föreligga hinder som behöver ses över gällande just taket. Se över takets läge, skuggning, lutning och skick för att kunna installera solceller. Det finns konsulter som kan hjälpa till med detta för en billig peng.

För det andra krävs det självfallet att man inom styrelsen för bostadsrättsföreningen är eniga om att man vill installera solceller. Eftersom detta är en kostnadsfråga behöver man förvissa sig om att en majoritet är med på noterna. Oftast sker detta genom en omröstning på en stämma. Det är viktigt att detta är förankrat hos medlemmarna och grundligt informerat.

I vanliga fall krävs det faktiskt inget bygglov för att köra igång med att installera solcellspaneler, om dessa följer takets lutning. Man bör inom föreningen dock förvissa sig om detta innan man börjar installationen. Det är inget kul att behöva ansöka om bygglovet i efterhand och börja om processen med installation.

När man väl bestämt sig för att det finns ett intresse av att installera solceller och att detta är möjligt bör man kontakta en entreprenör som är specialiserad på installation av just solceller och tillhörande teknik för detta. Ta gärna in offerter från flera företag och be dem att komma och titta på er fastighet för att få information om möjligheter och kostnader.