Så fungerar det med LEI-koder för företag

En LEI-kod är beteckningsnumret för ett företag som handlar med aktier och värdepapper på finansmarknader. Det gäller även marknader för obligationer och derivatinstrument. En LEI-kod är obligatorisk för företag som köper eller säljer värdepapper. Utan en giltig LEI-kod kan banken neka ditt företag att göra en transaktion på den europeiska värdepappersmarknaden.

Varje företag har en unik kod som utfärdas och som gäller under ett års tid. Efter att koden gått ut så kan man inte längre handla på finansmarknader. Då måste man förnya sitt LEI nummer. Det finns många aktörer som erbjuder denna tjänst, så som exempelvis LEI Register.

Vad är LEI registrering?

LEI registrering innebär att aktiebolag och enskilda firmor som vill handla med olika typer av värdepapper på finansmarknader registrerar en LEI-kod. Denna kod används sedan för att kunna identifiera parter i en värdepapperstransaktion.

Det fullständiga namnet för LEI är Legal Entity Identifier som alltså är en global identifieringskod för organisationer och företag I Sverige, Europa och resten av världen. Om du vill veta mer om LEI eller registrering av Legal Entity Identifier så kan du hitta mer information på www.leiregister.se.

Så skaffar du en LEI-kod

Om du behöver en LEI-kod så får du vända dig till en registreringsagent. Registreringsagenter erbjuder en tjänst för registrering- och förnyelse av LEI. Registreringsagenten måste antingen vara en så kallad LOU (Local Operating Unit) alternativt vara knuten till en LOU. En Local Operating Unit är nämligen auktoriserad av GLEIF (Global Entity Identifier Foundation) och certifierad att få utfärda LEI-nummer.

Själva ansökan för LEI-koden tar bara ett par minuter att fylla i. Beroende på vilken registreringsagent du vänder dig till kan du få din LEI-kod samma dag.

Så ser en LEI-kod ut

LEI-koden är uppbyggd av ett antal siffror och bokstäver som har som syfte att identifiera ett företag i ett finansiellt system som är globalt. Systemet bygger på ISO- standard 17442:2012. Ett LEI-nummer utfärdas en gång per juridisk person och består av totalt 20 symboler.

· De fyra första symbolerna i numret står för utfärdaren av den specifika LEI-koden.

· Symbol fem och sex är vanligtvis två nollor och är samma för nästan alla företag.

· De resterande tolv symbolerna är en blandning av bokstäver och siffror.

· Kontrollnumret utgörs av de två sista siffrorna