Så fungerar ett företagslån utan krav på säkerhet

Som företagare kan det ibland vara helt nödvändigt att kunna få tillgång till snabba lån för att kunna driva företaget vidare. Det kan handla om att du behöver ett företagslån för att kunna investera i nya inventarier, fordon eller pengar till att nyanställa personal. Ja, anledningarna till att ett bolag behöver krediter eller lån kan vara många och ha olika komplexitet beroende på vilken bransch företaget agerar i.

Många nystartade företag, konsultföretag eller mindre bolag som ej uppnår någon högre omsättning kan få svårt att ta ett vanligt företagslån. Bankerna kan vara ganska hårda på att ställa krav på säkerhet för lånet i fråga. Saknar man då en vad enligt banken kallar god säkerhet blir man dessvärre ofta nekad ett lån. Det har därav växt fram en helt ny marknad i Sverige de senaste åren med mindre kreditgivare och nischade banker som erbjuder företagslån utan krav på säkerhet.

Vad är ett företagslån utan krav på säkerhet

När ditt företag behöver låna pengar brukar kreditgivaren eller banken vilja ha en säkerhet för lånet. Säkerhet kan lämnas i form av varulager, inventarier, fastigheter eller aktier i bolaget. Bankerna kräver denna säkerhet för att så att säga säkra upp lånet för deras verksamhet och för att deras kreditrisk skall minska. Kan ditt företag ej betala ränta och amorteringar på lånet, kan banken kräva in säkerheten i stället.

Nuförtiden finns dock möjlighet att ta ett företagslån utan krav på säkerhet, ungefär som ett vanligt blancolån som du har möjlighet att ta som privatperson, fast i detta fall till företaget.

Ett företagslån utan säkerhet är helt enkelt ett blancolån som du kan ta till ditt företag utan att du behöver lämna någon som helst säkerhet för lånet i fråga.

Denna form av lån kan i princip de flesta typer av bolag ansöka om, såsom enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Rent generellt kan man säga att denna form av lån är dyrare att ta än ett företagslån med säkerhet. Villkoren kan också skilja sig ganska kraftigt mella de olika aktörerna på marknaden. Ofta ligger summan på dessa lån mellan 50 000 SEK – 1000 000 SEK, men även högre summor går att ansöka om utan säkerhet.

I stället för att ditt företag ger en säkerhet för lånet i fråga, brukar banker och kreditgivare kräva att du som privatperson går i personlig borgen för lånet. Detta gör att du visserligen inte behöver lämna någon säkerhet, men att du som står på lånet blir personligt betalningsansvarig om ditt företag hamnar på obestånd. Detta är något man bör ha i åtanke innan man tar denna form av lån.

Sök företagslån genom låneförmedlare

Eftersom priser, ränta och villkor skiljer sig mycket mellan olika banker och kreditgivare på marknaden för just företagslån kan det vara en bra idé att ansöka om företagslån utan säkerhet via en så kallad låneförmedlare.

Hos låneförmedlaren ansöker du bara en gång och får låneerbjudanden från flera banker och långivare som kan ge ditt företag ett lån. Du kan därmed välja det lån som är mest fördelaktigt för just dig och ditt företag. Många stora låneförmedlare som Zmarta och Lendo erbjuder i dag förmedling även av företagslån utan krav på säkerhet.