Vad är egentligen ett förbrukslån?

Förbrukslån är ett ord som har blivit alltmer populärt att använda för vanliga personlån eller konsumentlån som finns på den svenska marknaden. Ordet kommer troligen av att man i vårat grannland Norge använder sig av termen forbrukslån för samma typ av lån. På detta sättet har ordet kommit att även etablera sig inom Sveriges gränser, speciellt i länen närmast Norge. 

Ett förbrukslån är helt enkelt vad det låter som. Ett lån du tar för att köpa en vara eller en tjänst, det är helt enkelt ett konsumentlån som skall förbrukas och nyttjas för handel av något slag. Sajter som Norske forbrukslån, hjälper likt svenska jämförelsetjänster den norska publiken att hitta och jämföra lån från flera olika långivare på marknaden i Norge. 

Hur fungerar privatlån

Ett privatlån (som det heter på svenska) är ett lån där du ej behöver lämna säkerhet för lånet. Du lånar helt enkelt “in blanco” som det kallas. Detta är egentligen en sanning med modifikation eftersom du lämnar din inkomst som säkerhet för lånet i realiteten. Du får så att säga bara låna pengarna om din ekonomi är god och banken ser att du har starka möjligheter att återbetala lånet i fråga. Om du inte klarar av att betala lånet kommer lånet att återkallas och du blir återbetalningsskyldig pengarna för lånet. Så i realiteten men man säga att din ekonomi och dina framtida inkomster kommer att stå som säkerhet för lånet.

Privatlån har högre ränta

Jämfört med bostadslån eller lån som innehar säkerhet innehar privatlånen oftast högre ränta och avgifter på själva lånet. Oftast är även löptiden för lånet kortare. Normal löptid för ett privatlån är 1-15 år, medan det hos bostadslån ofta kan ligga mellan 35-60 års löptid.

Att räntan är högre för privatlån handlar i stort om att bankerna ser en ökad kreditrisk i dessa former av lån och därmed vill skydda sig mot den risken genom högre ränta. Dessutom erhåller man ingen säkerhet för lånet, vilket gör att man vill ta ett högre pris för lånet.

Hur mycket kan jag låna

Hur mycket du kan få låna beror helt på din ekonomiska situation och bedöms av varje bank individuellt. Flertalet faktorer kommer att påverka. Det som väger mest är hur din ekonomi ser ut just nu. HUr stor inkomst du ha, om du är gift, om du har sparande, om du har flera lån och om du har tidigare anmärkningar. 

Normalt kan man låna mellan 10 000 SEK – 600 000 SEK i Sverige i ett och samma lån.Men inget hindrar från att ta flera lån från olika banker.