Vad är LEI och varför används det?

LEI är en akronym för Legal Entity Identifier. Det är ett 20-siffrigt alfanumeriskt ID-nummer som tilldelas finansiella företag av globala myndigheter för att identifiera dem i transaktioner. Företag måste ha ett giltigt LEI-nummer för att delta i vissa finansiella transaktioner, såsom handel med derivat och obligationer.

Fördelar med att ha ett giltigt LEI-nummer

Det finns ingen internationell myndighet som ansvarar för utfärdandet av LEI-nummer, se även leiservice.se. Istället är det upp till varje land att bestämma vilka företag som ska registrera sig och hur man går tillväga. LEI-nummer utfärdas av privata aktörer, så kallade Local Operating Units (LOUs). LOUs är godkända av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), en organisation som arbetar för att främja användningen av LEI-nummer i hela världen.

Det finns många fördelar med att ha ett giltigt LEI-nummer. För det första så ger det en tydlig och unik identifiering av ett finansiellt företag, vilket kan underlätta transaktioner och hanteringen av information. Dessutom så innebär det att företaget uppfyller de krav som ställs av globala myndigheter, vilket ökar tryggheten för både investerare och handlare.

LEI-koden är uppbyggd av tre delar:

  • Tecken 1-4: Identifikation av den LOU (Local Operation Unit) som utfärdade LEI-koden.
  • Tecken 5-18: Identifiering av den juridiska enheten som tilldelas av LOU-utställaren.
  • Tecken 19-20: Kontrollsiffror.

 

LEI-koder registreras och förnyas av godkända LEI-utfärdare, som finns i olika länder runt om i världen. I Sverige är Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) den godkända LEI-utfärdaren.

För att registrera en ny LEI-kod måste man fylla i en ansökan hos GLEIF. Ansökan ska innehålla information om bolaget, såsom namn och adress, samt uppgifter om bolagets styrelse och verksamhet.

Om du vill registrera ett LEI-nummer för ditt finansiella företag så kan du kontakta en LOU i ditt land. Du måste uppfylla vissa krav för att registrera ett LEI-nummer, såsom att du har ett giltigt organisationsnummer och bankkonto. När du har registrerat ditt företag med en LOU så får du ett unikt LEI-nummer, som är giltigt i fem år.

Det finns flera olika anledningar till varför man ska ha ett giltigt LEI-nummer, och det är alltså inte bara för att kunna delta i vissa finansiella transaktioner. Ett giltigt LEI-nummer ökar också tryggheten och transparenten för både investerare och handlare, samtidigt som det underlättar hanteringen av information. Om du vill registrera ett LEI-nummer så kan du kontakta en LOU i ditt land. Du måste uppfylla vissa krav, såsom att du har ett giltigt organisationsnummer och bankkonto, men när du väl har registrerat ditt företag med en LOU så får du ett unikt LEI-nummer som är giltigt i fem år.