Vad innebär egentligen skatterådgivning och hur fungerar det?

I SAMARBETE MED CAUSEYWESTLING.COM

Skatterådgivning kan vara en viktig och betydande del av att hantera en privatperson eller ett företags ekonomiska situation. Som vi alla vet kan svenska skatter kan vara komplicerade att begripa sig på och förändras ständigt över tid, vilket kan göra det svårt att veta vilka förmåner som är tillgängliga och hur man kan optimera sin skattesituation. 

Det är just här som just skatterådgivning kommer in i bilden! En erfaren skatterådgivare från en seriös byrå kan hjälpa dig eller ditt företag att hantera det komplexa skattesystemet och ge dig goda råd om hur man kan minska skatteplikten och öka avkastningen på arbete , företagande eller eventuella investeringar.

Det handlar absolut inte om att försöka “smita” från skatt eller göra det svårt för Skatteverket att arbeta, som många tyvärr har en nidbild av. Utan det handlar snarare om att man skall betala in rätt skatter och nyttja systemet så som det faktiskt är tänkt. 

Hur arbetar en skatterådgivare?

När du anlitar en byrå för skatterådgivning kommer du troligen att få en personlig skatterådgivare som kommer att arbeta för din räkning. Denna person är utbildad för att kunna ge dig personliga råd om olika strategier för att minska skatteplikten optimalt, eller planera skatteinbetalningar. Detta genom att utnyttja skatteförmåner, optimera investeringsstrategier och hantera eventuella skattefrågor som kan uppstå för dig som person.

Är du företagare så kan man även anlita en rådgivare speciellt för hantering av företagets specifika behov. Det är dock viktigt att särskilja din privata ekonomi med företagets. Ofta kan en skatterådgivare arbeta såväl med ditt företag som med dig som privatperson samtidigt.

Till en början kommer skatterådgivaren att granska din totala ekonomiska och finansiella situation. Detta innebär att gå igenom deklarationer, sparande, inkomster, fastighetsägande och möjliga avdrag. De kommer sedan att använda all denna ekonomiska information för att identifiera eventuella skatteförmåner som du kan ha missat eller potentiella risker som kan påverka din skatteplikt. 

Är det lagligt att försöka minska sin skatt?

Det är inte olagligt att minska sin skatt genom lagliga skatteplaneringsmetoder i Sverige. Skatterådgivare arbetar inom ramen för den svenska lagen och hjälper sina kunder att dra nytta av de skatteförmåner som är tillgängliga. Detta gäller såväl företag som privatpersoner.

En duktig och seriös skatterådgivare kommer inte att föreslå aggressiva upplägg som handlar om att nyttja skatteupplägg som är olagliga eller tvivelaktiga. Som att till exempel använda sig av skatteparadis. 

I grund och botten handlar skatterådgivning om att betala in “rätt” skatt och inte om att mygla undan skatt för staten. 

I ett land som Sverige där skatterna är relativt höga sett till internationell ranking kan detta vara en viktig del för privatpersoner och företagens ekonomi eftersom skatter är den absolut största “utgiften”.