Vad kostar det att äga en bil?

Många gånger glömmer folk bort vad det egentligen kostar att faktiskt äga en bil. Det många förknippar med kostnader,  är själva kostnaden för bilen. Men att äga en bil är faktiskt ingen engångskostnad, utan bilägande kommer med en hel del löpande kostnader. Dessa löpande kostnader kan till och med vara mycket stora och ibland även överträffa själva kostnaden för bilen.

Att köpa en bil innebär som sagt var fler kostnader än själva bilens köpekostnad. I denna artikel kommer du kunna läsa om de olika kostnaderna som följer med en bil utöver själva bilköpet.

Skatter och avgifter

Du som äger en bil är skyldig att betala skatt på din bil för att få framföra den. Bilskatten är olika beroende på bilens ålder och miljömässiga egenskaper. Vissa bilar är fristående från skatt och behöver således ej beskattas.

Det finns även andra avgifter som kan vara kopplade till ägandet av bilen som till exempel vägavgifter och trängselavgifter.

Försäkringar

Enligt lag är du skyldig att försäkra din bil. Kör du utan försäkring åläggs du att betala böter för varje dag du kör obeskattad. Du måste minst inneha en trafikförsäkring på din bil. Försäkringar till bilar kan vara mycket kostsamma beroende på bilmodell och ålder på dig som ägare, samt vart och hur du parkerar din bil.

Reparationer och service

Alla bilar behöver ibland lagas, repareras och servas. För att bilen skall hålla länge krävs det att du servar den regelbundet, vilket kostar pengar. Behöver du laga bilen kan kostnaderna bli i princip hur höga som helst. Ibland kan reservdelar och lagning av en bil kosta mer än vad själva bilen kostade från början. I synnerhet om det är ett avancerat motorfel.

Bränslekostnader

En av de dyraste kostnaderna för att äga en bil är bränslekostnaden. Kör du på bensin eller diesel kans kostnaderna bli enorma om du räknar ut det på ett år. Det är inte ovanligt att det uppgår till 20 000-30 000 om året för en barnfamilj.

Vad kostar bilresan, är en fråga som ofta ställs inför en resa. Vill du räkna ut bränslekostnaden inför en resa kan du enkelt göra det genom enkel matematik.

Parkering och garage

Alla som bor i någon form av storstadsregion vet hur svårt och dyrt det kan vara att få en parkeringsplats eller en garageplats nära hemmet. I Stockholm kan en enkel garageplats enkelt kosta 4000 i månaden. Så själva parkeringen och garage för bilen kan bli en dyr årlig löpande kostnad.