Vem äger bilen? Sök ägare direkt!

Vem äger bilen

Vem äger egentligen bilen?

Som redaktör för Tidningen Fordon och Finans inkommer mycket ofta frågan via e-post om vi kan svara på vem som egentligen äger bilen som man nyttjar. Vid en skilsmässa, bodelning eller liknande är det inte alltför ovanligt att just den frågan uppkommer. Det är ju inte alltför ovanligt att man anser i ett förhållande eller inom ett äktenskap att båda äger bilen.

Rent tekniskt kan det bara finnas en ägare till bilen som är registrerad som ägare, det vill säga en juridisk person som står skriven som ägare hos Transportstyrelsen och i det så kallade vägtrafikregistret. Därmed icke sagt att det kan finnas anledning att dela på värdet av bilen vid en eventuell försäljning! Däremot är det så att endast en person kan stå som formell ägare, vilket man bör tänka på.

Dold samäganderätt

Om du och din partner tillsammans har inköpt fordonet för gemensamma pengar kan den som inte står skriven som ägare hos Transportstyrelsen ändå inneha rätten till att dela på bilens värde. Det kan även vara så att ni köpt bilen för att nyttja tillsammans för ett gemensamt bruk. I många fall är det just på det viset att det juridiskt sett finns en dold samägare till ett fordon i en parrelation som faktiskt har rätt att ta del av bilens värde.

Skriv ner på papper 

En bra sak att göra om man faktiskt köper en dyr bil gemensamt är helt enkelt att skriva ner på ett enkelt dokument ett avtal mellan dig och din sambo/partner att ni faktiskt äger bilen gemensamt. Spara detta med kvitton på bilköpet. Detta kan underlätta i framtiden då det faktiskt finns på papper på att det är tydligt att det har funnits en gemensam partsvilja hos er att samäga bilen i fråga vid köpet. På detta sättet kan man undvika krångliga juridiska problem om vem som äger bilen.